Mitä graafiseen suunnitteluun ja graafiseen toteutustyöhön kuuluu?


Graafinen suunnittelu

Graafista suunnittelua on uutta luova visuaalinen suunnittelu- sekä kuvitustyö. Luodaan esimerkiksi yrityksen, tapahtuman tai projektin kokonaisilme, joka näkyy eri tuotteissa ja julkaisuympäristöissä. Graafista suunnittelutyötä on myös logon, julisteen, esitteen tai muun julkaisun suunnittelu. Graafisella suunnittelulla laaditaan lehdelle, kirjalle, web-sivulle tai muulle kokonaisuudelle ilme. Muun muassa väreihin, kuviin ja graafisiin elementteihin sekä typografiaan ja asemointiin luodaan yhtenäisyyssäännöt, joita voidaan jatkossa noudattaa. Graafinen suunnittelija visualisoi tuotteiden ja palvelujen ulkoasua, kampanjoita, lanseerauksia sekä muita markkinointitoimia, viestintää ja tiedotusta.

Graafinen toteutustyö

Graafinen toteutustyö on sitä tuotannollista työtä, jota toteutetaan graafisen suunnittelun pohjalta. Siihen kuuluvat taittotyö, kuvien käsittely, graafisten elementtien ja aineistojen tuottaminen sekä muokkaus.