Palvelut


Graafista suunnittelua ja toteutusta yrityksille, yhdistyksille, hankkeisiin, tapahtumiin ja julkaisuihin.

Hyvä yritysilme vahvistaa yrityksen toimintaa

Yritysilme on toistuva, yhtenäinen tapa näkyä kaikkialla, missä yritys esiintyy. Visuaalinen ilme vaikuttaa olennaisesti yrityksen tunnistettavuuteen ja brändiin: omalla persoonallisella olemuksella yritys erottuu kilpailijoista. Hyvä yritysilme luo ja vahvistaa myönteistä mielikuvaa, antaa yhtenäisen, tasapainoisen vaikutelman ja jää mieleen. Hyvä yritysilme kestää myös aikaa.

Hankkeen tai tapahtumailmeen suunnittelu on kokonaisuuden hallintaa

Tapahtumiin, tilaisuuksiin, projekteihin, kampanjoihin ja muihin vastaaviin kokonaisuuksiin liittyvä graafinen suunnittelu sisältää useita, ilmeeltään yhtenäisiä toteutuksia eri tuotteissa ja tiedotusvälineissä. Tämä vaatii graafiselta suunnittelijalta kokonaisuuden hallintaa ja kykyä soveltaa suunnittelutyön tuloksia eri viestintäympäristöihin.

Graafinen suunnittelu mukaan markkinointiin alusta alkaen

Parhaimmillaan graafinen suunnittelu mainonnassa alkaa tuotteiden ja palvelujen markkinoinnin suunnittelusta. Sen pohjalta laaditaan toimenpiteitä, joille graafinen suunnittelu antaa ilmeen ja luonteen.