Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tuija Rannikko Tmi asiakasrekisteri

Rekisteriseloste on Henkilötietolain (523/1999) 10§ ja 24§ mukainen.

Yksityisyys ja tietosuoja
Tuija Rannikon asiakastiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille.

Rekisterinpitäjä
Tuija Rannikko Tmi (y-tunnus: 1351116-8)
Tuija Rannikko, puh. 0400 628 259
Sähköposti: tuija@tuijarannikko.fi

Rekisterin nimi
Tuija Rannikon asiakasrekisteri, asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen ensisijaisena perusteena on asiakkaan ja Tuija Rannikon asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.
Henkilötietoja voidaan käsitellä asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän tiedottamisen ja viestinnän hoitamiseen, toteuttamiseen, kehittämiseen ja seurantaan.
Asiakkaiden henkilötietoja käsitellessään Tuija Rannikko noudattaa henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta, tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on laskuttaminen ja asiakkuuden ylläpitäminen. Rekisteriä käytetään myös asiakaskyselyihin ja tiedottamiseen, toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilön tai yrityksen tietojen rekisteröinti johtuu lakiin perustuvasta rekisteröintivelvoitteesta.

Rekisterin sisältämät tiedot
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Nimi, Sosiaaliturvatunnus/Y-tunnus, Osoite, Puhelinnumero, Sähköpostiosoite.

Tietolähteet
Asiakkaan itse ilmoittamat tiedot.

Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta myöskään Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen säilytys
Tietoja säilytetään vain sen ajan, kun se on asianmukaista eikä henkilötietoja säilytetä pidempään kuin on tarpeen. Asiakas voi itse pyytää tietojensa poistoa jos asiakkuus on päättynyt.

Rekisterin suojaus
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Tuija Rannikon sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella.
Tuija Rannikko on laatinut tietosuojaperiaatteet, jonka mukaisia henkilötietosuojauksen hyviä käytäntöjä se noudattaa.
Manuaalinen aineisto: Tietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa toimistotiloissa. Sähköinen aineisto: Rekisteriin on käyttöoikeus vain Tuija Rannikolla.

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyynnöt osoitetaan Tuija Rannikolle, yhteystiedot yllä.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Tuija Rannikko oikaisee, poistaa tai täydentää asiakasrekisterissään olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai asiakkaan vaatimuksesta. Asiakas voi tehdä mahdollisen korjauspyyntönsä lähettämällä sähköpostia Tuija Rannikolle.